Άσκηση ετοιμότητας της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης σε εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καύσιμων και λιπαντικών

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης άσκηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς στην εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καύσιμων και λιπαντικών
«ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.Β.Ε.Π.», στο ΒΙΟ.ΠΑ. της πόλης.


Σκοπός της άσκησης ήταν η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η αύξηση του βαθμού συνεργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης των εμπλεκόμενων φορέων σε τεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης (Τ.Α.Μ.Ε.), σε εγκατάσταση SEVESO.


Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε έκρηξη σε βάνα δεξαμενής, κατά τη διάρκεια πλήρωσης της δεξαμενής από αγωγό πλοίου, με ταυτόχρονη διάρρηξη των τοιχωμάτων της και διαρροή καυσίμου στη λεκάνη ασφαλείας. Λόγω της αυξημένης ταχύτητας ροής, δημιουργήθηκε στατικός ηλεκτρισμός και εκδήλωση πυρκαγιάς η οποία εξαπλώθηκε σε όλη την ποσότητα του διαρρέοντος καυσίμου, με κίνδυνο την υπερθέρμανση των όμορων δεξαμενών. Στη συνέχεια, διεκόπη η λειτουργία των μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης, λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί πρόβλημα στο σύστημα ψύξης των γειτονικών δεξαμενών. Ο κίνδυνος επέκτασης στο σύνολο της εγκατάστασης, αλλά και σε γειτονικές εγκαταστάσεις ήταν πολύ πιθανός (φαινόμενο DOMINO).


Στην άσκηση συμμετείχαν 20 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα, καθώς και η ομάδα πυρασφάλειας της επιχείρησης, η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Α.Μ.Θ., η ΕΛ.ΑΣ., το Ε.Κ.Α.Β. και η ΔΕΔΔΗΕ.

από το facebook του Πυροσβεστικού Σώματος