Χρήστος Κόκκαλης για την Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής : Όχι μόνο εκτελούμε έργο αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου, αλλά έχουμε αναλάβει και το κόστος

Το πρόβλημα της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) είναι γνωστό. Με παρούσα δύναμη πολύ λιγότερη από την οργανική αναγκαστικά ενισχύεται καθημερινά με προσωπικό από υπηρεσίες όλης της Αττικής, και κάπως έτσι το πρόβλημα μιας υπηρεσίας γίνεται πρόβλημα όλων των υπηρεσιών της Αττικής. Για την εβδομαδιαία υπηρεσία και την ημερήσια ανάπαυση ούτε λόγος. Επιπλέον, οι συνάδελφοι που ενισχύουν την ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, έχουν προφανώς οργανώσει την ζωή τους με  δεδομένο ότι θα εκτελούν υπηρεσία σε αυτές, το οποίο φυσικά διαταράσσεται.  Και σε όλα αυτά προστίθεται η ελάχιστη πιθανότητα να ενισχυθεί η ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. στις μεταθέσεις, αφού κανείς δεν επιθυμεί να μετακινηθεί σε αυτή, με πιθανότερη την περαιτέρω αποδυνάμωσή της.

 

Ως λύση στο πρόβλημα, κάποιοι προτείνουν να δίνεται επίδομα στους υπηρετούντες στην ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. Δηλαδή, ενόσω προσπαθούμε ακόμα με δικαστικές προσφυγές να αναιρέσουμε τις περικοπές που έγιναν στον μισθό μας λόγω μνημονίων, κάποιοι ζητούν επιδόματα...

 

Οι εφικτές λύσεις του προβλήματος είναι πολύ συγκεκριμένες :
 
 

α) τροποποίηση του Π.Δ. Μεταθέσεων ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση νεοεξερχομενων Αστυφυλάκων και Υπαστυνόμων (ερώτηση για τους δύσπιστους,  μπορεί ο νεοεξελθεις να αντεπεξέλθει όταν διατεθεί σε μεταγωγή στα Αστυνομικά Τμήματα Ομονοίας, Ακρόπολης, Αγ Παντελεήμονα κλπ, αλλά δεν  μπορεί στην ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.; Προφανώς ο νεοεξελθεις δεν θα συμμετέχει σε μεταγωγή υψηλής επικινδυνότητας, αλλά ακόμα και στην χαμηλής επικινδυνότητας μεταγωγή θα είναι μαζί με παλαιότερο, τουλάχιστον για το αρχικό διάστημα). Με την τοποθέτηση ικανού αριθμού νεοεξερχομενων, μπορεί να παύσει ο διαρκής πονοκέφαλος των μεταγωγών, και ταυτόχρονα σταματάει η καθημερινή διάθεση αστυνομικών από άλλες υπηρεσίες προς ενίσχυση της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., διάθεση η οποία ακυρώνει τον υπηρεσιακό προγραμματισμό σε πλήθος υπηρεσιών, αλλά και τον προγραμματισμό της ζωής του αστυνομικού.

 

β) επιπλέον μοριοδοτηση για τους υπηρετούντες
 
 

γ) επιπλέον ανάπαυση του προσωπικού, με δεδομένο ότι οι περισσότερες μεταγωγές διαρκούν πέραν του 8ωρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 394/2001

 

γ) αποδέσμευση από τις μεταγωγές ασθενών κρατουμένων και ανάληψη αυτών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, του οποίου αρμοδιότητα είναι εξαρχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 215/ 2006, και με δεδομένη την πρόσληψη 440 φυλάκων και εξωτερικών φρουρών στα καταστήματα κράτησης μέσω ΑΣΕΠ εντός του έτους. Η Ελληνική Αστυνομία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 38 παρ 1 του Ν. 4509/2017 και της Κ.Υ.Α. 72831/09-10-2014, παρέχει συνδρομή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις μεταγωγές κρατούμενων στα δικαστήρια και σε νοσοκομεία. Ένα ακόμα παράλογο στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η Αστυνομία όχι μόνο εκτελεί έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το προσωπικό της, αλλά περαιτέρω οι δαπάνες για την εκτέλεση του έργου αυτού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και όχι του Υπουργείου Δικαιοσύνης...

 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. το ποσό αυτό ανήλθε στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2014, 2015 και 2016. Προφανώς αντίστοιχο είναι το κόστος και για τα έτη 2017, 2018, 2019. Μήπως τόσα είναι τα χρήματα που υπολείπονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις επισκευές των υπηρεσιακών οχημάτων αλλά και για το πάντα ελλιπές προϋπολογισθέν ποσό για την νυχτερινή αποζημίωση;

 

Χρήστος Κόκκαλης

 

Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής

 

Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας