ΜΠΡΟΣΤΑ ΒΑ Αττικής: Συνδικαλισμός των προτάσεων

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τού συνδυασμού ΜΠΡΟΣΤΑ Βορειοανατολικής Αττικής: Συνάδελφοι, στήριξε την προσπάθεια που κάνουμε ώστε να πετύχουμε στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Βορειοανατολικής Αττικής καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους μας, να παλέψουμε για τη μείωση των μέτρων προς άλλες Διευθύνσεις και να προστατέψουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Σας παραθέτουμε τις εξής προτάσεις που έχουμε κάνει μέσω της πανελλήνιας  παράταξής μας στην Ομοσπονδία για μια καλύτερη Αστυνομία:
1.    Οι νεοεξερχόμενοι από τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας υπηρετούν υποχρεωτικά 
και για 3 έτη από την αποφοίτησή τους σε τμήματα Τάξης- Δ/νση Αερολιμένα Αθηνών-Δ/νση Μεταγωγών-Υπηρεσίες Αλλοδαπών- Δ.Α.Ε. και δεν δύναται να μετακινηθούν με κανένα τρόπο πριν την παρέλευση του ανωτέρω χρόνου.

2.    Κατάργηση της διάταξης της Υπουργικής Απόφασης για το πλαφόν στην νυχτερινή εργασία που στην ουσία νομιμοποίησε την άμισθη εργασία. Σε περίπτωση δε της μη κατάργησης οι Διοικητές των Υπηρεσιών που παραβιάζουν τη νομιμότητα πέρα από την ποινική και την πειθαρχική ευθύνη που ήδη έχουν και η συγκεκριμένη παραβίαση της νομιμότητας να λαμβάνεται υπόψη επιβαρυντικά και στην βαθμολογική τους αξιολόγηση.
3.    Επαναξιολόγηση στόχων από 7μελή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων (Ομοσπονδίες). Κατάργηση στατικών δυνάμεων για την φύλαξη και εφαρμογή του αποτελεσματικότερου συστήματος της τεχνολογικής και περιοδικής επιτήρησης.
4.    Ανάληψη μέτρων Τάξης, Ασφαλείας και Τροχαίας αποκλειστικά και μόνο από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων που αυτά λαμβάνουν χώρα. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, Δεκεμβριανά, 17 Νοέμβρη), ή σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
5.    Κατάργηση των στατικών εξωτερικών σκοπών των Α.Τ. σταδιακά, εν όψει και της υλοποίησης της αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, στα Ευρωπαϊκά πρότυπα (εσωτερική Υπηρεσία για τον έλεγχο των πολιτών, κλειστό κύκλωμα περιμετρικά των κτιρίων και υπόγεια και κλεισμένα πάρκινγκ για την φύλαξη των υπηρεσιακών οχημάτων).
6.    Σε καμιά των περιπτώσεων να μην δύναται η Διοίκηση να στερεί τις ημερήσιες αναπαύσεις του προσωπικού. Σε περίπτωση δε, μη χορήγησης σε έκτακτες περιπτώσεις με ευθύνη της Υπηρεσίας να πιστώνεται στον εργαζόμενο Αστυνομικό ποσό ίσο με την αποζημίωση της έκτης ημέρας εργασίας (πενθήμερο) και επιπροσθέτως η ημερήσια ανάπαυση που έχει στερηθεί να μπορεί να την λάβει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του π.δ. 394/2001.
7.    Επιπλέον μοριοδότηση μεταθέσεων για όσους υπηρετούν Δ/νση Μεταγωγών Αττικής- ΜΑΤ- Δίκυκλη Αστυνόμευση.
8.    Σε κάθε περίπτωση, μετά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας το Αστυνομικό προσωπικό να μην μπορεί να εκτελέσει ξανά Υπηρεσία πριν την παρέλευση 24 ωρών (νύχτα-νύχτα)
9.    Να προστεθεί στην παράγραφο 7 του αρ. 1 του πδ 394/2001 «Η Υπηρεσία ανακοινώνεται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση….» η φράση «..η μη εφαρμογή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση και για την βαθμολογική αξιολόγηση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας που παραβιάζει την παραπάνω διάταξη»
10.   Εισαγωγή στην Σχολή Αξιωματικών μόνο από τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία με το αξιοκρατικό σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, εξεταζόμενοι σε ειδικά μαθήματα.
11.   Νέο αξιοκρατικό βαθμολόγιο 7 βαθμών και αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια και μετρήσιμα μεγέθη, προσώπων και Υπηρεσιών, όπως ειδικότερα έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας.
12.   Άμεση εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του νόμου 3865/2010 για την εξαγορά της τριετίας για τους δικαιούχους όπως προβλέπεται.
13.    Εξαίρεση των εργαζομένων Αστυνομικών που έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους από τα μέτρα τάξης και εφόσον το επιθυμούν να εκτελούν ή να διατίθενται για εσωτερικές υπηρεσίες και μόνο.
14.    Ειδικότερα για την επαρκή Αστυνόμευση να διατίθενται οι υπηρετούντες στην Υ.ΜΕ.Τ. σε περιπολίες αστυνόμευσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί προληπτικά η εγκληματικότητα και  επιπροσθέτως με αυτό τον τρόπο θα  εξοικονομηθεί Αστυνομική δύναμη από τις υπηρεσίες που διατίθενται σε πρόσθετα μέτρα ( Θησέας κ.λ.π.)
15.    Η μη τήρηση και η παραβίαση του Π.Δ. 394/01 (χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού) από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών να συνιστά για αυτούς επιβαρυντικές περιπτώσεις οι οποίες θα αποτυπώνονται βαθμολογικά με τον νέο τρόπο αξιολόγησης των αξιωματικών.
16.   Αναβάθμιση της εκπαίδευσης με την αλλαγή του τρόπου εξετάσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και  Τ.Ε.Μ.Α. και ίδρυση σχολής Διοικητών Αστυνομικών Υπηρεσιών στην φιλοσοφία του σύγχρονου «management» .
17.    Ίδρυση νοσοκομείου Αστυνομίας και ωσότου πραγματοποιηθεί, ίδρυση κλινικών στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
18.   Αύξηση των προσλήψεων που μετά το πάγωμα λόγω της μνημονιακής δέσμευσης αλλά και της μεγάλης εξόδου από το σώμα Αστυνομικών τα έτη 2007 έως 2014 κρίνεται όσο ποτέ περισσότερο αναγκαία προκειμένου η ΕΛ.ΑΣ. και οι υπηρεσίες της να είναι σε θέση να υπηρετήσουν αποτελεσματικά τον πολίτη.
19.     Απεμπλοκή της Αστυνομίας από τους χώρους εσωτερικά των γηπέδων αλλά και των στατικών δυνάμεων από τις θύρες. Παρουσία μόνο διμοιριών εκτός γηπέδων οι οποίοι θα επεμβαίνουν άμεσα όταν παραστεί ανάγκη.
20.    Ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς  στηριζόμενη στο γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία προσφέρει έργο με τις περιπολίες που διατίθενται στους σταθμούς του μετρό, του προαστιακού σιδηρόδρομου αλλά και των λεωφορείων και  τρόλεϊ καθώς επίσης και ότι επιλαμβάνεται συνεχώς για την εύρυθμη λειτουργία και την τήρηση της τάξης και ασφάλειας των σταθμών. Προτείνουμε να γίνει νομοθετική ρύθμιση με συνεργασία με το  Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών έτσι ώστε να μην επέλθουν περεταίρω μισθολογικές μειώσεις.
21.   Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να συνεχίσει η Ε.Κ.Α.Μ. και οι συνοδοί σκύλων περιπολίας να λαμβάνουν τα επιδόματα που ελάμβαναν πριν την επαγωγή τους στην Δ.Ε.Α.Δ.
22.    Επίδομα στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στο ύψος του επιδόματος που λαμβάνει η Υ.Α.Τ..
23.    Όσοι εργάζονται στο δημόσιο τομέα και έχουν προσληφθεί ως απόφοιτοι χαμηλότερης κατηγορίας προσόντων, αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ που αποκτούν με φοίτηση παράλληλα της εργασίας τους. Αναγνωρίζεται η απόκτηση πτυχίου μισθολογικά και βαθμολογικά από την υπηρεσία κάθε εργαζομένου μετά από εύλογο χρονικό διάστημα ως επιβράβευση των προσπαθειών του για συνεχή επιμόρφωση. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή η Ελληνική Αστυνομία δεν επιβραβεύει με άλλο τρόπο την απόκτηση πτυχίου, εν αντιθέσει όπως ίσχυε παλαιότερα, προτείνουμε  να συμπεριληφθεί με νέα διορθωμένη πρόταση και η προαγωγή των αρχιφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων προερχομένων από πανελλήνιες εξετάσεις, που προάγονται με τα χρόνια υπηρεσίας (15 έτη), να λαμβάνουν το βαθμό του ανθυπαστυνόμου στα τέσσερα (4) έτη με την κατάθεση του πτυχίου τους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ώστε η πολιτεία να αίρει το αίσθημα αδικίας που δημιουργείται και παράλληλα να δώσει κίνητρο για πρόσθετη επιμόρφωση των συναδέλφων με γνώσεις εξειδικευμένες που θα ωφελήσουν στο μέγιστο βαθμό και την ίδια την υπηρεσία.
24.    Άμεση παραπομπή στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του Σ.Τ.Ε. για το  υπόλοιπο 50% των αναδρομικών και την επιστροφή των μισθών στα επίπεδα του 2012 (μετά την παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπεται)
Οι παραπάνω προτάσεις αναφέρονται επιγραμματικά και σε κάθε περίπτωση που μας ζητηθεί θα αναλυθούν εμπεριστατωμένα και με την αντίστοιχη επιχειρηματολογία.
Η πρόταση (20) που αφορούσε την ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς,  έχει πλέον υλοποιηθεί, έπειτα από το διαρκή μας αγώνα, με το «ηλεκτρονικό εισιτήριο». Ομοίως και η πρόταση (24) έχει γίνει πράξη κατά το ήμισυ (δεν έχουν επιστραφεί ακόμα οι μισθοί μας στα επίπεδα του Ιουνίου του 2012).
Επίσης, είναι γεγονός ότι πολλές από τις παραπάνω προτάσεις μας βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση τους.
Ο αγώνας συνεχίζεται!
ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ!