Αγαπητέ συνάδελφε, που σου κόβουν τα ρεπό, περαστικά - κείμενο αστυνομικού

Δημοσιεύουμε μήνυμα αναγνώστη του bloko.gr: Ως γνωστόν η ανάκληση ρεπό που έχει ανακοινωθεί μπορεί να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ κατόπιν Υπουργικής Απόφασης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του
π.δ. 394/01 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 27/86, από τον Αναπληρωτή Υπουργό  Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Τάξης. Εντούτοις αυτό σπάνια  εφαρμόζεται στην πράξη διότι συνέχεια εκδίδονται διαταγές για διμοιρίες,  έκτακτα μέτρα κτλ οι οποίες για να εκτελεστούν και παράλληλα να καλυφθούν  οι ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες οι ανακοινωμένες ημερήσιες αναπαύσεις  συνεχώς ανακαλούνται. Έχουμε λοιπόν το Αρχηγείο από την μια να εκδίδει  διαταγές για  τήρηση του ανωτέρω π.δ/τος κι από την άλλη τις Γενικές και  τις Διευθύνσεις Αστυνομίας να εκδίδουν συνεχώς διαταγές στις υφιστάμενες  Υπηρεσίες για διάθεση αστυνομικών χωρίς να τους απασχολεί ότι για να βρεθεί  η δύναμη αυτή χρειάζεται να ανακληθούν ημερήσιες αναπαύσεις.
  Όμως. Όμως. Όμως….
Από φόβο μην πέσουν σε δυσμένεια, οι Διευθυντές των Υπηρεσιών δεν θέτουν το  ζήτημα στους Γενικούς. Οι Διοικητές δεν το θέτουν για τον ίδιο λόγο στους  Διευθυντές. Οι βαθμολογικά κατώτεροι που τους κόβεται το ρεπό ομοίως δεν  αντιδρούν στους Διοικητές τους. Τέλος οι συνδικαλιστές σιωπούν κι αυτοί  πέραν κάποιων γενικών ανακοινώσεων για να κάνουν τα ρουσφέτια τους. 
Οπότε  αγαπητέ συνάδελφε που σου κόβουν το ρεπό εκτάκτως κάθε τρεις και λίγο,  
περαστικά.