Εγκληματικότητα των εμπρησμών - Μία μελέτη του Ανδρανού Γκουρμπάτση για τις μολότοφ

Δημοσιεύουμε μελέτη του Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστρατήγου ε.α ΠΣ για τις βόμβες μολότοφ: Η μελέτη επιχειρεί να θεμελιώσει, κατά τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και νομικά
ορθό, τον κυρίαρχο και πρωτογενή εμπρηστικό χαρακτήρα της βόμβας μολότοφ, θέση όμως που βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την απολύτως κρατούσα διαχρονικά μέχρι και σήμερα άποψη της νομολογίας, τόσο του Ανωτάτου Ακυρωτικού όσο και των δικαστηρίων της ουσίας, αλλά και της θεωρίας, που δέχονται τον εκρηκτικό χαρακτήρα της καθώς επίσης ν΄ αναδείξει τα εξ αιτίας της ως άνω προβληματικής νομολογιακής προσέγγισης του χαρακτήρα της ανακύπτοντα ποινικά και ποινικοδικονομικά ζητήματα.