Έγγραφο της Ένωσης Θεσσαλονίκης: ΥΜΕΤ στη Σάμο αλλά λεφτά από ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΟΧΙ


Διαβάστε έγγραφο τής Ένωσης Θεσσαλονίκης για τους αστυνομικούς της ΥΜΕΤ οι οποίοι ενισχύουν την Σάμο για τις μεταναστευτικες ροές αλλά δεν αποζημιώνονται μέσω του ευρωπαϊκού
προγράμματος: