Έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα των λαϊκών αγορών

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατά περίπτωση και αναλόγως του επιπέδου εμπλοκής τους προέβαιναν σε μία σειρά παράνομων δραστηριοτήτων και κυρίως: λάμβαναν εκβιαστικά χρήματα για
την τοποθέτηση και τις αλλαγές θέσεων των πωλητών εντός των λαϊκών,
ομοίως λάμβαναν εκβιαστικά χρήματα για τη διάθεση θέσεων πωλητών που είχαν αποβιώσει και οι άδειες τους διατηρούνταν σε ισχύ παρανόμως,
απαιτούσαν και λάμβαναν χρήματα και δώρα από πωλητές για κάλυψη προσωπικών τους εξόδων (π.χ. για λογαριασμούς, έξοδα οχημάτων κ.λπ.),
προέβαιναν σε συγκάλυψη προστίμων και καταγγελιών,
ενημέρωναν πωλητές για επικείμενους ελέγχους με αντίτιμο χρηματικά ποσά,
επενέβαιναν στη διαδικασία έκδοσης αδειών με διάφορους τρόπους, όπως με παράνομες παρεμβάσεις σε έγγραφα, με ετεροχρονισμένες εγγραφές ή εκδίδοντας και επαναφέροντας άδειες με πλαστά έγγραφα,
παρενέβαιναν στη διαδικασία των ελέγχων με διάφορους τρόπους, όπως με ενημέρωση πωλητών-μελών της οργάνωσης για επικείμενους ελέγχους, με αποσιώπηση σχετικών καταγγελιών ή πραγματοποιώντας στοχευμένους ελέγχους για να εξαναγκάσουν πωλητές να υποκύψουν στις εκβιαστικές τους πρακτικές, επιβάλλοντας σε πολλές περιπτώσεις «εκδικητικά» πρόστιμα,
συγκέντρωναν χρήματα για δήθεν αγαθοεργίες και εράνους και τα κρατούσαν για δικό τους όφελος.
Διαπιστώθηκε ακόμα ότι, έναντι χρηματικής αμοιβής, επέτρεπαν να λειτουργούν παράνομοι πάγκοι σε λαϊκές αγορές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι παράνομοι πάγκοι λειτουργούσαν δίπλα από τις νόμιμες λαϊκές με τη μορφή παραλαϊκών αφού αναπτύσσονταν (40) έως (50) πάγκοι τουλάχιστον. Επιπλέον σε μία τουλάχιστον λαϊκή διακριβώθηκε ότι επέτρεπαν την πώληση λαθραίων τσιγάρων εντός του χώρου της.
Τα χρήματα που απαιτούσαν και λάμβαναν τα μέλη της οργάνωσης με εκβιάσεις και απάτες, τα μοιράζονταν μεταξύ τους σε μερίδια, ενώ άλλες φορές ενεργούσαν ομοίως κατά μονάδες.
Από τα στοιχεία της έρευνας προσδιορίζεται ως αρχηγός της οργάνωσης ημεδαπός πρώην στέλεχος της αρμόδιας Διεύθυνσης για τις λαϊκές αγορές, ο οποίος συντόνιζε, κατηύθυνε και καθοδηγούσε τη δράση των υπολοίπων μελών. Παράλληλα λόγω της θέσης του χειριζόταν όλα τα αιτήματα των πωλητών σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής και αποφαίνονταν για αυτά παρανόμως, ανάλογα με το όφελος του ιδίου και των μελών της οργάνωσης.
Χαρακτηριστικό της οργανωμένης και εκβιαστικής δράσης της εγκληματικής οργάνωσης ήταν η δημιουργία σκληρής υποομάδας στους κόλπους της, που είχε αναλάβει μεταξύ άλλων:
να απειλεί επόπτες ώστε να μην διενεργούν ελέγχους,
να απειλεί πωλητές με την παρουσία «φουσκωτών» ώστε να ενδίδουν στις εκβιαστικές πρακτικές της οργάνωσης,
να επιτρέπει την λειτουργία παράνομων πάγκων στις νόμιμες λαϊκές αγορές λαμβάνοντας χρήματα και
να λαμβάνει χρήματα για τοποθετήσεις σε θέσεις ή για αλλαγές θέσεων.
Ως προς το συνολικό χρηματικό όφελος που έχει αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση από τους κατ’ ελάχιστους υπολογισμούς της μέχρι τώρα έρευνας, υπολογίζεται περίπου σε (2.907.618) ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσό είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί.
Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις με χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα:
για τη μεταβίβαση μιας άδειας από πωλητή σε πωλητή έλαβαν (64.000) ευρώ,
πωλητής έδωσε συνολικά (20.000) ευρώ για αλλαγές θέσεων,
πωλητής έδωσε (6.000) ευρώ για αλλαγή θέσης,
καταχράστηκαν από κουπόνια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τουλάχιστον (40.000) ευρώ,
τουλάχιστον (80) πωλητές, φέρεται ότι έδωσαν έκαστος τουλάχιστον (15.000) ευρώ, για την έκδοση άδειας πάγκου,
πωλητής, πλήρωνε «προστασία» για τον πάγκο (400) ευρώ τον μήνα τουλάχιστον επί 5μιση έτη,
από πωλητή έλαβαν «μίζες» (70.000) ευρώ, για διάφορους λόγους.
πωλητής είχε πληρώσει παλαιότερα (15.000.000) δραχμές για την άδεια πάγκου.