Ορκωμοσία νέων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων


Την Τετάρτη 10 Απριλίου, παρουσία του Υπαρχηγού Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγου ΠΣ Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου, παρουσιάστηκαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία,
στην Κηφισιά, 51 Δόκιμοι Πυροσβέστες προερχόμενοι από ιδιώτες, που εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως επιλαχόντες του διαγωνισμού κατάταξης 725 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, του έτους 2012. O Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Εμμανουήλ Δαμουλάκης προέβη στην ορκωμοσία τους και στη συνέχεια ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Π.Σ. τούς καλωσόρισε στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον σύντομο χαιρετισμό του, τους κάλεσε να επιδείξουν ζήλο και ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ώστε αποφοιτώντας να μπορέσουν να εκτελέσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τα καθήκοντά τους, προάγοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.