Αποκατέστησαν Αστυνόμο Α' - Ποιον και γιατί

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης του Αστυνόμου Α’ Νταρακλίτσα Χρήστου, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της
Αττικής.
Συγκεκριμένα, με Διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, τέθηκε στο αρχείο προανακριτικό υλικό που αφορούσε σε διερεύνηση τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τον παραπάνω Αξιωματικό, κατά τη διάρκεια περιστατικού που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2017 στην Αθήνα.

Η Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού.