Ένωση Δράμας: Η φωνή μας ακούστηκε

Διαβάστε ανακοίνωση τής Ένωσης Δράμας: Η χάραξη της κεντρικής επιλογής μας να απευθυνθούμε στην ηγεσία του Σώματος προκειμένου να βρεθεί λύση στα μείζονος σημασίας θέματα που αφορούν
το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού της Δ.Α. Δράμας αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι απέδωσε καρπούς. Μετά την επίσκεψη του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως μας την 06/03/2019 στον Επιτελάρχη του Αρχηγείου ,Αντιστράτηγο κο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα και την κατάθεση από μέρους μας γραπτού υπομνήματος που περιγράφει αναλυτικά τις πτυχές κάθε ενός προβλήματος από άκρο εις άκρον της εδαφικής περιφέρειας μας , έλαβε χώρα με πρόσφατη διαταγή ,ενίσχυση του σημείου διαβατηριακού ελέγχου Εξοχής με πέντε συναδέλφους , κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Ευχαριστούμε ειλικρινά την ηγεσία του Σώματος και τον Κο Επιτελάρχη προσωπικά για την αναγνώριση του προβλήματος και την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα που κατέθεσε το Σωματείο μας και αναμένουμε από την πλευρά του την συνέχιση της συνεργασίας μας προκειμένου να βρεθεί λύση και για τα υπόλοιπα θέματα για τα οποία έλαβε γνώση.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος. - Η Γενική Γραμματέας
ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος - ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία