ΕΚΑ: Η αλήθεια για τα ρεπό της ΓΑΔΘ και τις διαταγές της ηγεσίας

Αναδημοσιεύουμε από τη σελίδα του Ενωτικού Κινήματος Αστυνομικών Θεσσαλονίκης στο Facebook: Κοινοποιούμε το από 23/3/2019 Έγγραφο της ΓΑΔΘ που εκδόθηκε αμέσως την
επομένη ημέρα, κατόπιν της από 22/3/2019 έγγραφης τεκμηριωμένης Καταγγελίας του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης (όπως άλλωστε η ίδια η διαταγή της ΓΑΔΘ αναγράφει, που έχει αποδεκτές όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της), σχετικά με τα πολλά οφειλόμενα ρεπό Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης και τις παράτυπες ανακλήσεις των ρεπό που χορηγούνται. 
Εμείς, ως ΕΚΑ Θεσσαλονίκης, μιλάμε πάντοτε με έγγραφες αποδείξεις, γιατί πολλές φορές, δυστυχώς, ορισμένοι (παρα)συνδικαλιστές καπηλεύονται τον αγώνα άλλων για να εξυπηρετήσουν τα μικροσυμφέροντά τους και καθώς, ως γνωστόν, "η νίκη έχει πολλούς πατέρες".


_