Μπορούν οι πυροσβέστες να δουλεύουν και εκτός σώματος - Ποιες οι εξαιρέσεις

Διαβάστε την ανακοίνωση των Πτυχιούχων του Πυροσβεστικού Σώματος: Με επιτυχία στέφθηκε η επίμονη προσπάθεια της Ένωσης Πτυχιούχων Π.Σ. από το 2017 για θεσμοθέτηση της
δυνατότητας άσκησης ιδιωτικού επ’ αμοιβή από τους εν ενεργεία πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τους αστυνομικούς και λοιπούς πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.  
Με το π.δ. 32/2019 (Α΄ 58) αποκαθίσταται τελικά νομοθετικά μια προφανής αδικία για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους προβλέποντας ότι «Κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων, ο πυροσβεστικός υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Απαγορεύεται ο πυροσβεστικός υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας. Με την ως άνω διαδικασία, ο πυροσβεστικός υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού».
              Η Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ουσιαστικές διεκδικήσεις που θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του εργασιακού βίου των πυροσβεστών, εν μέσω μιας δυσμενούς οικονομικής και επιχειρησιακής συγκυρίας.