Άσκηση της Π.Υ. Λαμίας στη Γενική Κλινική Λαμίας


Άσκηση ετοιμότητας αντιμετώπισης αστικής πυρκαγιάς στη Γενική Κλινική Λαμίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε εκδήλωση πυρκαγιάς στο λεβητοστάσιο του κτιρίου, εγκλωβισμό τριών ατόμων στον 1ο όροφο του νοσοκομείου με ένα εκ των οποίων τραυματισμένο, καθώς και εγκλωβισμό ενός ακόμη ατόμου στην ταράτσα του κτιρίου.Στόχος της άσκησης ήταν η αύξηση της ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς, διάσωσης τραυματισμένων και εγκλωβισμένων ατόμων, καθώς και ο έλεγχος και η αξιολόγηση των διατιθέμενων μέσων – εξοπλισμού και των σχεδίων επέμβασης για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους.