ΠΟΜΕΝΣ: Τι θα γίνει επιτέλους με τους Πυροτεχνουργούς;

Παραθέτουμε ανακοίνωση τής ΠΟΜΕΝΣ: Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), το τελευταίο χρονικό διάστημα προέβη στην ενδελεχή εξέταση υπηρεσιακών προβλημάτων που απασχολούν Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου EOD (Explosive Ordnance Disposal) και φέρουν την κρίσιμη ειδικότητα του πυροτεχνουργού.
Τα εν λόγω στελέχη, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης εργασίας τους, έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της ζωής τους. Γι΄ αυτό και ως κύριο μέλημα της υπηρεσίας μας, θα πρέπει να είναι η αμέριστη συμπαράσταση προς το πρόσωπο τους, δίνοντας λύση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Θέλοντας να σας κάνουμε κοινωνούς των προβλημάτων τους, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:
α.     Σύμφωνα  με την Παράγραφο 2 του άρθρου 3 του (α) σχετικού ως ύποπτοι χώροι χρήζονται μεταξύ άλλων και τα ενεργά πεδία βολών και καταστροφών, τα οποία δύναται να αποκρύβουν μη εκραγέντα πυρομαχικά. Μια πραγματικότητα που δεν ελήφθη υπόψη στο (στ) σχετικό, διαμορφώνοντας διαχωρισμό μεταξύ των ύποπτων χώρων και των ενεργών πεδίων βολών και καταστροφών.
β.     Σύμφωνα με το άρθρο 9  του (στ) σχετικού συντελείται διάκριση αμειβόμενων υπηρεσιών  μεταξύ των κατόχων πτυχίου EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης συμμαχικής χώρας ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου των Ε.Δ, ΕΛ.ΑΣ και των πυροτεχνουργών - οπλουργών με εξειδίκευση πυροτεχνουργού, τη στιγμή που το πτυχίο της εκπαίδευσης στο σχολείο εξειδίκευσης πυροτεχνουργού συγκαταλέγεται στα αναγνωρισμένα πτυχία των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ. Οπότε ο διαχωρισμός των πυροτεχνουργών των Ενόπλων Δυνάμεων σε στελέχη Α και Β κατηγορίας δεν έχει ουσιαστική βάση καθόσον επί του πρακτέου τα καθήκοντα, οι αποστολές και το έργο τους όχι μόνο δεν διαχωρίζονται από κάποιο θεσμικό κείμενο αλλά είναι και της ίδιας βαρύτητας ως προς το περιβάλλον εργασίας σύμφωνα με το (δ) σχετικό, είτε λέγονται ναρκαλιευτές είτε πυροτεχνουργοί.
γ.     Σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του άρθρου 9 του (στ) σχετικού, καθορίστηκε για το στρατιωτικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης συμμαχικής χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ, η καταβολή αποζημίωσης ύψους ενενήντα ευρώ (90€) για κάθε ημέρα εργασίας σε ύποπτο χώρο αντιμετώπισης περιστατικών Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών-Πυρομαχικών (ΕΕΜ/Μ-Π), χωρίς να διευκρινίζεται το ποσό για κάθε επέμβαση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην εν ισχύ διάταξη του άρθρου 12 του (β) σχετικού, όπως αντικατέστησε το άρθρο 12 του (α) ομοίου.
δ.     Σύμφωνα με την Παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του (στ) σχετικού, οι πυροτεχνουργοί και οπλουργοί με εξειδίκευση πυροτεχνουργού αποζημιώνονται με 15 ευρώ ανά ημέρα για εργασία ή επέμβαση καταστροφής βλημάτων και άχρηστων πυρομαχικών σε πεδία βολής, τη στιγμή που υπάλληλοι του δημόσιου τομέα της κατηγορίας Β΄ στην Παράγραφο 3 του (ε) σχετικού (που ανήκει και το στρατιωτικό προσωπικό με αντίστοιχες ειδικότητες) αποζημιώνονται επιπλέον με το ποσό των 70 ευρώ μηνιαίως, κατ΄ εφαρμογή των καθοριζομένων της Παραγράφου 1 του (ε) σχετικού.
ε.     Σύμφωνα με την Παράγραφο 9 του Άρθρου 41 του (γ) σχετικού, ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε Μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία και όχι ως πυροτεχνουργοί (που εξίσου βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους), λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο σχετικά με τη σύνταξή τους.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
Κατόπιν των παραπάνω και με επιθυμητή τελική κατάσταση την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι των εν λόγω ειδικοτήτων, ως  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), προτείνουμε τα παρακάτω:
        α.      Στους πυροτεχνουργούς των Ενόπλων Δυνάμεων, τους εντεταλμένους  για την εξουδετέρωση - καταστροφή πυρομαχικών να χορηγείται:
Για τις ημέρες εργασίας εντός ύποπτων χώρων ειδική αποζημίωση δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε επέμβαση, με μέγιστο αριθμό επεμβάσεων ανά μήνα, τις δώδεκα (12).
Επίδομα 450 ευρώ ανά εξάμηνο, σε περίπτωση κατ΄ ελάχιστο εργασίας ή επέμβασης τους, 15 ημέρες το εξάμηνο για εξουδετέρωση - καταστροφή πυρομαχικών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν είναι εφικτό το σύνολο ημερών εργασίας, το επίδομα να καταβάλλεται αναλογικά.
        β.     Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως πυροτεχνουργοί ή με εξειδίκευση πυροτεχνουργού και αποδεδειγμένα συμμετέχουν στην εξουδετέρωση - καταστροφή βλημάτων και επικίνδυνων πυρομαχικών (κατ΄ ελάχιστο 30 ώρες το εξάμηνο), να λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο σχετικά με τη σύνταξή τους.
Σε συνέχεια των παραπάνω προτάσεων μας, θα αναμένουμε τις προτάσεις των προς ενέργεια αποδεκτών εάν υπάρχουν, καθόσον πιστεύω μας είναι ότι για τα εν υπηρεσία στελέχη, των οποίων η ζωή τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο, αξίζει ο σεβασμός, η διάκριση και η τιμή εν ζωή.     
       
Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Γραμματείας Μέριμνας Προσωπικού: Τχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος, τηλ. 6936158679.
Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                                                                                                                 Δημήτριος Ρώτας
                                                                                                                    Επγός (ΥΔΚ)
                                                 Γεώργιος Θεοδώρου
                                                          Λγος (ΠΖ)