Ένωση Αθηνών: Ειδικό γραφείο υποδοχής στο 401 ΓΣΝΑ – ειδική πτέρυγα

Διαβάστε την πρόταση τής Ένωσης Αθηνών για το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο:   Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων μας, επανερχόμαστε και προτείνουμε τα εξής:

Το 401 ΓΣΝΑ όχι μόνο να δέχεται τα επείγοντα περιστατικά των αστυνομικών υπαλλήλων, αλλά και να λειτουργεί μόνιμα σε 24ωρη βάση ειδικό γραφείο υποδοχής Αστυνομικών, το οποίο θα κατευθύνει τους τραυματισθέντες ιδίως αλλά και τους χρήζοντας τακτικής νοσηλείας συναδέλφους.
Προτείναμε τη δημιουργία ειδικής πτέρυγας στο 401 ΓΣΝΑ που θα υπάγεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία ή σε κάποιο άλλο νοσηλευτικό (π.χ. ΝΙΜΙΤΣ).
   Φρονούμε ότι τα προαναφερόμενα ζητήματα είναι δίκαια, απασχολούν όλα τα μέλη μας και παρακαλούμε για την από πλευρά σας ευαισθητοποίηση και ενστερνισμό των προτάσεων μας, με σκοπό τη συστηματική αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους αστυνομικούς συναδέλφους – μέλη μας.

                                                                   Για το Δ.Σ.
                      - Ο -                                                                                  - Ο -
                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας                               
         ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                             ΡΗΓΑΣ Νικόλαος