Άσκηση ετοιμότητας «ΤΡΟΙΑ 2019» από την 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου, η ετήσια άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας με κωδική ονομασία «ΤΡΟΙΑ 2019», η οποία αφορά την αντιμετώπιση εξειδικευμένων Χημικών – Βιολογικών – Ραδιολογικών – Πυρηνικών συμβάντων.Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε τη διαφυγή ύποπτης σκόνης από φάκελο αλληλογραφίας, στο χώρο της γραμματείας του 5ου Λυκείου Λαμίας, την εκτίμηση του κινδύνου από τη Διεύθυνση του Λυκείου και κατόπιν την κινητοποίηση της ομάδας Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α. της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. Με την άφιξη της ομάδας γίνεται απομόνωση του πεδίου, δειγματοληψία, περισυλλογή και κατάλληλη σφράγιση του ύποπτου φακέλου, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί απολύμανση των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με αυτόν. Τέλος ο ύποπτος φάκελος παραδίδεται στον αρμόδιο φορέα για την περαιτέρω διαχείριση.


 Στην άσκηση συμμετείχαν η 7η Ε.Μ.Α.Κ., η Π.Υ. Λαμίας, το Ε.Κ.Α.Β., η ΕΛ.ΑΣ. και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και οι στόχοι της ήταν ο έλεγχος της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. στη διαχείριση Χ.Β.Ρ.Π & Τ.Α. περιστατικών, η αξιολόγηση των επικοινωνιών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, η εξέταση της αναγκαιότητας επικαιροποίησης ή εκ νέου κατάρτισης ειδικών σχεδίων επέμβασης, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής της Μονάδας και τέλος, η πρακτική εφαρμογή του συστήματος διαλογής, πρωτοβάθμιας φροντίδας και
υγειονομικής διαχείρισης των θυμάτων.


από το facebook του Πυροσβεστικού Σώματος