Σεμινάριο προϊσταμένων ασφαλείας από την A&K RISK MANAGEMENT CONSULTING


Η Α&Κ Risk Management Consulting, στα πλαίσια των επιμορφωτικών σεμιναρίων που εκπονεί, σχεδίασε ένα εξειδικευμένο σεμινάριο βασικού επίπεδου για Προϊστάμενους Ασφαλείας
Επιχειρήσεων και Εταιρειών.

Η θέση του Προϊστάμενου  Ασφαλείας, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κρίσιμων διαδικασιών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος ασφάλειας. Οι γνώσεις και τα εφόδια που απαιτούνται για την θέση του Προϊστάμενου Ασφαλείας του σήμερα,  έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω των διαρκών εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας παγκοσμίως.

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιμορφώσει τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς  Προϊστάμενους Ασφαλείας,  αναφορικά με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια Τραπεζών, Επιχειρήσεων, Πολυκαταστημάτων, Εγκαταστάσεων, Εργοταξίων κ.λ.π. Οι νόμοι, το ποινικό δίκαιο και οι λοιπές γνώσεις που προσφέρονται στο συγκεκριμένο σεμινάριο, χρησιμεύουν ως θεμέλιος λίθος  για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Προγράμματος Ασφαλείας.·         Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας μιας επιχείρησης πρέπει να μπορεί να κατανοήσει της διατάξεις του νόμου & την διαχείριση τους, καθώς είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών και την προκύπτουσα αστική και ποινική ευθύνη – από όλες τις πηγές.
·         Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας και το λοιπό προσωπικό ασφαλείας μπορούν να διαδραματίσουν έναν μοναδικό και καθοριστικό ρόλο στη συνολική κερδοφορία και επιτυχία μιας επιχείρησης.
·         Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας παραδίδει έκθεση, τουλάχιστον ετησίως, στη διεύθυνση του τμήματός του,  σχετικά με την εφαρμογή, τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Ασφάλειας. Αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη δουλειά και δεν είναι για όλους.
·         Η θέση του Προϊσταμένου Ασφαλείας πρέπει να συμπληρωθεί από ένα πρόσωπο που έχει τις εξειδικευμένες δεξιότητες  & για να θέσουμε πιο σωστά – δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης και της εμπειρίας.


Αν και εσείς έχετε στελέχη σε θέση κλειδί που ασχολούνται με την Ασφάλεια ή επιθυμούν να αναλάβουν μια θέση μελλοντικά,  τότε το σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας είναι αυτό που χρειάζεται να παρακολουθήσουν πραγματικά. 

Θεματολογία 1ης ημέρας – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι.Ε.Π.Υ.Α & προσωπικό ασφαλείας
Επικοινωνία & συνεργασία με τις αρχές
Σωματικές Έρευνες & Συλλήψεις
Διαχείριση πληροφοριών & χρήση τους
Χρηματαποστολές
Τοπικοί & διεθνείς ανταγωνιστές
Σύναψη Συμβάσεων με Ι.Ε.Π.Υ.Α
Τοπική μαφία
Ασφαλιστική Κάλυψη
Εσωτερικό δίκτυο πληροφοριών
Ελληνική εργατική νομοθεσία
Βασικές αρχές πυροπροστασίας
Εργατικά σωματεία & ομοσπονδίες
Συστήματα ασφαλείας/ CCTV
Έλεγχοι κρατικών υπηρεσιών
Βιομετρικά συστήματα
è Πτυχίο από την A&K Risk Management Consulting, ισχύος 3 ετών!

Θεματολογία 2ης ημέρας – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Βασικές πληροφορίες
Ενέργειες αντιμετώπισης τραυματισμού/αιμορραγίας/εγκαύματος
Πρώτες ενέργειες σε επείγον περιστατικό

Παροχή πρώτων βοηθειών πρακτικά
ΚΑΡΠΑ
Κάκωση κεφαλής
è Πτυχίο First Aid & CPR του Emergency Care and Safety Institute της Αμερικής, ισχύος 2 ετών!
Εισηγητές Σεμιναρίου:
Ø  Άγγελος Αγραφιώτης - Γενικός Διευθυντής της A&K Risk Management Consulting
Ø  Σταύρος Ανδρουτσόπουλος - Νομικός
Ø  Παναγιώτης Γέρου - Εκπαιδευτής εκπαιδευτών Α’ ΒοηθειώνΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων και της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αρκετές εταιρείες, η συμμετοχή σας θα πρέπει να δηλωθεί, το αργότερο μέχρι 28 Μαρτίου 2019.  
Ημερομηνία Διεξαγωγής3 & 4 Απριλίου 2019 

Ώρα Έναρξης Σεμιναρίου09:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 08:30)
_