Τί είπαν οι Λιμενικοί Αττικής, Πειραιώς και Νήσων στον Κουβέλη


Παραθέτουμε ανακοίνωση των Λιμενικών Αττικής, Πειραιώς και Νήσων: Την Τρίτη 12-03-2019 μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΛΣΑΠΝ επισκέφθηκαν τον κύριο Υπουργό Κουβέλη Φώτιο-Φανούριο
παρουσία και του κυρίου Γ.Γ. Τεμπονέρα Διονύσιου και μεταξύ άλλων η Ένωση μας   έθεσε τα κάτωθι θέματα:

·        Την ανάγκη για  άμεσες προσλήψεις σε συνάρτηση με την επέκταση των αρμοδιοτήτων σε αιγιαλό και παραλία. 
·        Την επιτακτική ανάγκη για αναδιαμόρφωση του Λιμενικού Καλλικράτη και την αύξηση των οργανικών θέσεων .
·        Την υποστελέχωση των Λιμενικών Αρχών της Αττικής.
·        Εξορθολογισμός βαθμολογικής εξέλιξης.
·  Την επιχειρησιακή ανάγκη κάλυψης προσωπικού για τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών μέσω ΣΕΑΛΣ.    
·        Eπίλυση θεμάτων της Μ.ΕΛ.Σ.
·        Την ενεργοποίηση του συνηγόρου του Λιμενικού αρ. 46 του ν.4256/2014.
·        Την  έκδοση προσωποποιημένων καρτών ελεύθερης πρόσβασης και  μετακίνησης για τα Μ.Μ.Μ.
·        Την εναρμόνιση ασφαλιστικών δικαιωμάτων Α/Ξ,Υ/Ξ,Λ/Φ για τους καταταγέντες μετά το 2011 με το υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  
·        Την δυνατότητα λήψης προκαταβολής  δανείου από το ΤΑΛΣ με χαμηλό επιτόκιο στα πρότυπα του Μ.Τ.Ν.
·        Την δυνατότητα λήψης προκαταβολής του Εφάπαξ  από τα αντίστοιχα ταμεία (ΤΑΛΣ-Μ.Τ.Ν)  αναλογικά με τον χρόνο υπηρεσίας.  
·        Απεμπλοκή από το Σ.Π.Κ
·   Διεύρυνση του άρθρου 23 ν.4532/2018 για τους ΟΠΥ-ΕΠΥ-ΕΜΘ/Ε.Δ (καθολική ένταξη στελεχών στην συγκεκριμένη διάταξη καθώς  και έκδοση διοικητικών πράξεων ως προς την αρχαιότητα)
·     Επέκταση μάχιμης πενταετίας.
·     Επαναφορά των Π.Α.Θ στην πρότερη οργανική τους σύνθεση.(34 άτομα ανά Π.Α.Θ) 
·      Την χρηματοδότηση και βελτίωση λειτουργίας του παιδικού σταθμού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
·      Τα κτιριακά προβλήματα των Λιμενικών Αρχών Αττικής.

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και μας διαβεβαίωσε ότι τα περισσότερα αιτήματα μας   θα επιλυθούν άμεσα με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης   ενώ σε αυτά που απαιτείται  η σύμφωνη γνώμη συναρμόδιων υπουργείων θα γίνουν πράξη σε επόμενο χρόνο. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       ΛΑΖΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
_