Μπουφάν στην ΟΠΚΕ από την Ένωση Σερρών

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Σερρών: Την 02 Μαρτίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρες απογευματινές στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ.Α. Σερρών, μέλη του Προεδρείου της
Ένωσης μας παρέδωσαν  στον επικεφαλή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών δεκαεπτά (17) καινούργια χειμερινά μπουφάν για την περαιτέρω διάθεση τους στο σύνολο των συναδέλφων που απαρτίζουν την εν λόγω επιχειρησιακή ομάδα. Τα εν λόγω μπουφάν αγοράστηκαν σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και επισημάνσεις των μελών της εν λόγω υπηρεσίας και η αξία τους ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) Ευρώ.
        Η δωρεά των ανωτέρω ειδών αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία του Προεδρείου της Ένωσης μας και τελεσφόρησε με την οικονομική συνδρομή και αρωγή της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. και των επιχειρηματιών Γεώργιου ΠΑΝΤΖΑΡΗ και ΣΥΡΠΑ Νικόλαου, αποδεχόμενοι με μεγάλη προθυμία την ικανοποίηση του αιτήματος μας, ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης των σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι συνάδελφοι μας στο κοινωνικό σύνολο και τη συμβολή τους στην κοινωνική και οικονομική ευημερία του Νομού Σερρών.
     Αγωνία, σκοπός και επιδίωξη μας είναι η υλοποίηση μιας εκ των σημαντικότερων  πτυχών του υγιούς συνδικαλισμού, δηλαδή η παροχή και ο εφοδιασμός των συναδέλφων μας με τα απαραίτητα και ουσιώδη υλικά για των ευχερέστερη εκτέλεση των καθηκόντων τους και την εξασφάλιση της υγείας και σωματικής τους ακεραιότητας. Αυτό πιστεύουμε, το  ενστερνιζόμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε.                                             

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
   
    Ο Πρόεδρος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  Αναστάσιος
   
Η Γενική Γραμματέας ΖΑΓΟΡΑ  Ελπίδα

 


 _