Την Παρασκευή η Γενική Συνέλευση τής ΄Ενωσης Τρικάλων

Για το απόγευμα τής Παρασκευής έχει προγραμματιστεί η τακτική Γενική Συνέλευση τής Ένωσης Τρικάλων:

_