Διάλεξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας


Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Ταφύλλης, πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, διάλεξη με θέμα «Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στην οργάνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη Διαχείρισης κρίσεων».

 

Τον κ. Γενικό, υποδέχθηκαν ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Φώτιος Ντζιμάνης, ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Βράντζας καθώς και οι Διοικητές των Σχολών Αξιωματικών και Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Αστυνομικοί Διευθυντές Βασίλειος Ρόκκος και Αριστείδης Μούρτος αντίστοιχα.

 

Τη διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, παρακολούθησαν (29) σπουδαστές της 22ης εκπαιδευτικής σειράς και συγκεκριμένα, (2) Αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, (19) Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, (2) του Πυροσβεστικού Σώματος, (3) Αξιωματικοί της Αστυνομίας Κύπρου και (2) Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Επισημαίνεται ότι η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι διακλαδικού χαρακτήρα και παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα που σχετίζονται με τη Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας και αφορούν τις Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, την Κρατική Ασφάλεια, την εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης και Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση, τη Δημόσια Ασφάλεια και την Διαχείριση Κρίσεων, την Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία.


_