Ελεύθερη η πρόσβαση των λιμενικών σε βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Με στόχο τη διαφύλαξη της νομιμότητας
και την καταπολέμηση του εγκλήματος, υπεγράφη την 21/3/2019 Πρωτόκολλο  συνεργασίας, μεταξύ του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων) και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Πληροφορικής)

Σύμφωνα με το εν θέματι Πρωτόκολλο, χορηγείται πρόσβαση του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στις Βάσεις Δεδομένων των εκδοθέντων Διαβατηρίων, στο Ευρετήριο Σεσημασμένων ατόμων καθώς και στο Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.


Μέσω της  πρόσβασης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στις ανωτέρω Βάσεις  Δεδομένων που διαχειρίζεται η  ΕΛ.ΑΣ, διευρύνεται ουσιαστικά η συνεργασία των δύο Σωμάτων στην από κοινού πρόληψη και αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών ενώ αναβαθμίζεται αποτελεσματικά το  αστυνομικό έργο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα στις περιοχές ευθύνης του.
_