Απάντηση της Ένωσης Προσωπικού Λ.Σ. Αθηνών Πειραιά και Νήσων στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Η απάντηση σχετίζεται με τον αμίαντο στο κτίριο του ΥΝΑ

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την άμεση  απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας στο ερώτημα  που θέσαμε για το εάν υφίσταται αμίαντος στις εγκαταστάσεις του.

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμβάλουμε εποικοδομητικά στη διασφάλιση των κατ ελάχιστο απαραίτητων συνθηκών για την εξασφάλιση της υγείας των Στελεχών Λ.Σ, των πολιτικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο κτίριο  αλλά και των πολιτών που συναλλάσσονται καθημερινά.

Για αυτό λοιπόν και για να λήξει το θέμα ευχόμαστε θετικά, περιμένουμε τις  επίσημες μετρήσεις από αρμόδια κρατικά όργανα όπως το Σώμα Επιθεωρητών εργασίας και του Ελληνικού  Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας και τα γραπτά αποτελέσματα που θα αποδεικνύουν ότι την στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αμίαντος στο κτίριο .

Όπως άλλωστε είπε και ο Υπουργός στην πρόσφατη συνάντηση μας, το θέμα χρήζει διερεύνησης αφού ολόκληρα κτίρια του Ευρωκοινοβουλίου πρόσφατα ανακαινίστηκαν για παρόμοιο λόγο!!!

Μέχρι λοιπόν τις επίσημες σύγχρονες μετρήσεις ας μας επιτρέψουν οι αρμόδιοι να ‘ανησυχούμε’ αφού άλλωστε κανείς δεν είναι υπεράνω της Δημόσιας Υγείας.

 


_