Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Μαγνησίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας την 16 και 17 Μαρτίου 2019 πραγματοποίησε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,τους Αντιπροσώπους στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία, την Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και για τον εκπρόσωπο στο τοπικό συμβούλιο μεταθέσεων του Νομού.
  Κύριο χαρακτηριστικό των εκλογών που διενεργήθηκαν βάση του καταστατικού της Ενώσεως ήταν η καθολική συμμετοχή των συναδέλφων- μελών αυτής στο Νομό μας.Συγκεκριμενα από τα 458 μέλη που αριθμεί η τοπική Ένωση ψήφισαν περίπου 400 συνάδελφοι μας, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά, γεγονός που συντέλεσε στο να εκπροσωπείται πλέον η τοπική μας Ένωση από 8 αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Άξιο λόγου δε το ότι από όσους δεν ψήφισαν οι περισσότεροι ήταν δικαιολογημένοι εξαιτίας της απόσπασης τους σε νησιά του Αιγαίου επί τριμήνου.
  Όπως προβλέπεται δε από το καταστατικό μας την Παρασκευή 22/3/2019 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του νέου διοικητικού συμβουλίου από τις οποίες και αναδείχτηκαν: Πρόεδρος: Διχτας Ανάργυρος (για τρίτη τριετία) , Αντιπρόεδρος Διοικητικών θεμάτων: Κοχυλας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος οικονομικών θεμάτων :Σφετσιος Απόστολος, Γενικος Γραμματέας:  Ευθυμίου Κωνσταντίνος Ταμίας: Βουτσελα Ευαγγελία, Αναπληρωτής ταμίας: Μπουρης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής γραμματέας: Μαντάς Αριστείδης, Γραμματέας Δημοσίων σχέσεων: Καπουράνης Αντώνιος και Ειδικός γραμματέας αρμόδιος για το ταμείο αλληλοβοήθειας : Κυριερης Κυριάκος.
 Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ εκλέχθηκαν οι κάτωθι
 ΔΙΧΤΑΣ Ανάργυρος
 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κωνσταντίνος
 ΓΚΟΡΙΑΣ Βασίλειος
 ΒΟΥΤΣΕΛΑ Ευαγγελία
 ΣΦΕΤΣΙΟΣ Απόστολος
 ΜΠΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος
 ΚΥΡΙΕΡΗΣ Κυριάκος
 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γεώργιος
Για την ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν
 ΜΑΚΡΗΣ Λάμπρος
 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γεώργιος
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
Στο συμβούλιο μεταθέσεων εξελέγησαν
 ΔΙΧΤΑΣ Ανάργυρος 
 ΤΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας ευχαριστεί όλα τα μέλη της που συμμετέχουν ενεργά και επικροτούν το συνδικαλιστικό έργο αυτής που βασικό μέλημα έχει την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους.Η Ελληνική Αστυνομία διέπεται από δημοκρατικό πνεύμα το οποίο και χαρακτηρίζει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες αυτής.Η Ένωση μας, πιστή στα συνδικαλιστικά της ιδεώδη θα συνεχίσει να προασπίζεται με την ίδια μαχητικότητα τα μέλη της τα οποία την τίμησαν με την μεγάλη τους συμμετοχή στις εκλογές.


_