Η Αντικαρκινική, η Αστυνομία και ένα... τριαντάφυλλο

Το παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Φωκίδος κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικής Διοίκησης Φωκίδος, κ. Λαμπαδιάρη
Ιωάννη, παρευρέθηκε στο Α. Τ. ΙΤΕΑΣ προκειμένου να μεταφέρει τις δράσεις και τους σκοπούς του Παραρτήματος.
Παρόντες ήταν: η Αντιπρόεδρος Διεθνής Ένωσης Αστυνομικής Διοίκησης Φωκίδος κα. Αναστασία Σαπεροπούλου,
ο Γραμματέας Διεθνής Ένωσης Αστυνιμικής Διοίκησης Φωκίδοςκ. Ζωμένος Ανάργυρος,
ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικής Διοίκησης Φωκίδος κ. Μανανάς Ιωάννης,
ο Αναπληρωτής Διοικητής Α. Τ. ΙΤΕΑΣ κ. Λάμπος Ιωάννης,
ο Αστυνομικός Διευθυντής Φωκίδος κ. Σταματέλος Ιωάννης.
Να επισημανθεί ότι λόγω της ημέρας σε όλες τις κυρίες που βρεθήκαμε σήμερα εκεί μας προσέφεραν από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και ευχαριστούμε θερμά….. Συνεχίζουμε!!!fokidanews.gr_