Η ΑΚΙΔΑ για την απαλλαγή των Δοκίμων Υπαστυνόμων από εξωεκπαιδευτικά καθήκοντα στην Αστυνομική Ακαδημία

Διαβάστε ανακοίνωση τής ΑΚΙΔΑ: Μία από τις πρώτες ενέργειες του νέου Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ήταν η εισήγηση να αναλάβει μόνιμο προσωπικό την εξωτερική φρουρά
του στρατοπέδου της Αμυγδαλέζας και όχι οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, γεγονός που άρχισε να εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 49 & 1 του ΠΔ 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας».

Η ακαδημαϊκή λειτουργία συνεπάγεται και την κατά το δυνατόν εντονότερη παρουσία των Δοκίμων στα μαθήματα της σχολής, η οποία μόνο δεδομένη δεν ήταν, καθώς επί καθημερινής βάσεως απουσίαζε μεγάλος αριθμός Δοκίμων από τις πρωινές διδακτικές ώρες, λόγω της απασχόλησής τους στη φρουρά του στρατοπέδου.

Η αλλαγή νοοτροπίας είναι εμφανής με τέτοιου είδους ενέργειες να αποτελούν παρακαταθήκη για περαιτέρω τομές στην ακαδημαϊκή λειτουργία, που έχει ως στόχο η εκπαίδευση του αστυνομικού να εστιάζεται στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων, καθώς και στα ειδικότερα μαθήματα αστυνομικών εφαρμογών κι όχι σε υπηρεσίες, που μετατρέπουν τον εκπαιδευόμενο σε οιονεί μάχιμο εργαζόμενο, προκειμένου να καλυφθούν κενά λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η ΑΚΙΔΑ παραμένει πάντα αρωγός σε προσπάθειες, που αφορούν την ποιοτική αναβάθμιση των παραγωγικών σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και της επιμόρφωσης των στελεχών της.


Η Γραμματεία της Α.ΚΙ.Δ.Α.

_