'Παιδικές κατασκηνώσεις, τα οφέλη των αποστράτων και η μυστήρια κατανομή του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού''

Διαβάστε το άρθρο της Αναστασίας Νέστορος - Ντέρου


Οι παιδικές κατασκηνώσεις της ΕΛ.ΑΣ, είναι ένας θεσμός κοινωνικής αρμονίας μεταξύ των τέκνων αστυνομικών σε ενέργεια και των τέκνων των αποστράτων. Θα πρέπει συνεπώς αυτός ο θεσμός να διέπεται από κανόνες ισότητας, καταμερισμού και κατανομής των παιδιών και κατ επέκταση των αστυνομικών, για την ομαλή λειτουργία και την πραγμάτωση των σκοπών και των στόχων. Στόχων που να είναι συνεχείς και να διέπονται από δίκαιη και ίση κατανομή.

Παρατηρούμε συνεπώς, ότι στο 25% των φιλοξενουμένων οικογενειών, εντάσσονται πάγια οικογένειες και τέκνα που αφορούν το εν αποστρατεία αστυνομικό προσωπικό, σε αντίθεση με το εν ενεργεία που υποχρεούται να μπει σε διαδικασίες μαραθωνίου, καθόσον αυτό εντάσσεται σε μοριοδότηση στην οποία αφαιρούνται μόρια για όλα τα έτη (από φέτος), ενώ παλαιότερα μόνο για το προηγούμενο έτος συμμετοχής. Αυτό ερμηνεύεται, ότι οικογένειες που στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί στις παιδικές κατασκηνώσεις, δεν θα μπορέσουν στις δυο υψηλής ζήτησης περιόδους (Γ) και (Δ) να φιλοξενηθούν, καθόσον από τις έξι περιόδους φιλοξενίας στις τέσσερις δεν μπορούν να συμμετάσχουν διότι τα παιδιά έχουν σχολείο. Το σε ενέργεια αστυνομικό προσωπικό που μοριοδοτείται, είναι επιβαρυμένο στην καθημερινότητα του, εργάζεται και τα παιδιά του ,είναι μικρότερης ηλικίας από τα τέκνα των εν αποστρατεία που κατά κανόνα είναι τα περισσότερα ενήλικα. Άρα σαφώς και προέχουν οι ανάγκες των νηπίων.

Εν κατακλείδι παρατηρείται μία άτυπη και άδικη κατανομή την όποια τη διέπει η διάκριση. Αυτό θα πρέπει να εκλείψει. Ακόμη και οι πολύτεκνοι σε ενέργεια αστυνομικοί που θα έπρεπε να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία όπως εκείνη του 20% των ΑΜΕΑ, (η οποία σαφώς και είναι δίκαιη),δε ν μπορούν ομοίως να εξυπηρετηθούν όπως και όλοι οι εργαζόμενοι σε ενέργεια αστυνομικοί, που επίσης τυγχάνουν σε δεύτερη μοίρα επιλογής, από εκείνη την πάγια των αποστράτων.

 Ο καταμερισμός και η φιλοξενία των παιδιών και των οικογενειών τους, θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί, με ορθές αξιοκρατικές λογικές και αξιολογικές επιλογές , για τη δίκαιη κατανομή και εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Η λογική της ποσόστωσης και της μοριοδότησης θα πρέπει να εκλείψει, πλην της ειδικής κατηγορίας 20% των ΑΜΕΑ στην οποία θα πρέπει να ενταχτούν και οι πολύτεκνες οικογένειες με υψηλότερο ποσοστό.

Ο ίσος καταμερισμός, η δικαιοσύνη στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών και η ανεμπόδιστη συμμετοχή στις κατασκηνώσεις του κλάδου μας, θα πρέπει να καλύπτει τις ανθρώπινες ανάγκες ομοούσια, για να καταξιωθεί όπως και να τελειοποιηθεί η φύση του παρέχοντος αγαθού. Ειδάλλως δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης και λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων. Εξάλλου έχει αποδειχτεί ότι και στις συνθέσεις των κοινωνιών, το ορθό μέτρο αποτελεί άριστο τρόπο συμπεριφοράς και δίκαιου αποτελέσματος.

Αναστασία Νέστορος Ντέρου

''Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Γυναικών'' της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
_