Μήνυμα προέδρου της ΠΟΑΣΥ για το 29ο Συνένδριο


29 Πανελλαδικό συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Νομοθετήστε άμεσα το επικίνδυνο και ανθυγιεινό της εργασίας του Έλληνα Αστυνομικού.


πηγή: ekapolice.gr
_