Μιχάλης Αβέλλας: Σε δέκα χρόνια μόνο το 1/3 θα τρέχει στο δρόμο

Διαβάστε πώς σχολιάζει την ίδρυση Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας ο Μιχάλης Αβέλλας: Πιστεύω πως έπειτα από 10 χρόνια θα έχουν εκφυλιστεί τόσο πολύ οι δομές του
κράτους , που θα πέσουμε σαν ώριμο φρούτο σε οποιαδήποτε επιδρομή με τον αχό της και μόνο.
Οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι θα βρίσκονται πάνω από μια οθόνη και θα οργανώνουν επί χαρτου την νέα Ελλάδα που οραματίζονται , το 1/3 θα τους φυλάει μην σπάσουν κανένα νύχι, το 1/3 θα κάνει όλη την γραφειοκρατία που αυτοί σκαρφίστηκαν για να μην δουλεύουν και το υπόλοιπο 1/3 θα κάνει τα παντα στον δρόμο.
Ο Θεός βοηθός.
_