Καταγγελία στο bloko.gr: Ακατάλληλα τα γάντια μιας χρήσης που χορηγήθηκαν στους αστυνομικούς


Γάντια τα οποία χορηγούνται για να κάνουν οι αστυνομικοί σωματικούς ελέγχους και, σύμφωνα με
την καταγγελία, σκίζονται με το παραμικρό.

Αγαπητό Bloko.gr σε όλους εμάς τους Αστυνομικούς που "πονάμε"το Σώμα της Αστυνομίας, οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε τη νέα "γκάφα" του κάποιων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με την παραλαβή σε πλέον ακατάλληλα γάντια μιας χρήσης.
Όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες, με αυτού του απαράδεκτο ναύλον γαντιού που μας χορήγησε η υπηρεσία, καλούμαστε να διεξάγουμε σωματικούς ή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ελέγχους, παρότι αυτά τα γάντια δεν μας παρέχουν καμία απολύτως προστασία και σκίζονται με το παραμικρό!!!
Αυτά ούτε σε εστιατόρια για την πλύση πιάτων δεν τα χρησιμοποιούν...
 

_