Εκστρατεία κατά της τηλεφωνικής απάτης από τους Χιώτες Αστυνομικούς

Φυλλάδια ενημερωτικού περιεχομένου διένειμαν οι Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Π. Βορείου Αιγαίου, στα οποία αναφέρονταν η μεθοδολογία δράσης των επιτηδείων που επιχειρούν να

εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες, καθώς και τα μέτρα πρόληψης & προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι τελευταίοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν εγκληματικές σε βάρος τους συμπεριφορές.


πηγή: politischios
_