Ανώτεροι αξιωματικοί επιθεωρούνται από κατώτερους - Κείμενο αστυνομικού

Λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr καταγγελία Αστυνόμου Β' που υπηρετεί στη Μακεδονία
_