Δείτε όλες τις προαγωγές και τις αποστρατείες των αστυνομικών διευθυντών


Διαβάστε το Π.Δ. με τις προαγωγές και τις αποστρατείες των αστυνομικών διευθυντών.


_