Σχόλιο του Παναγιώτη Χαρέλα για την Προικοδότηση


Διαβάστε το σχόλιο από το facebook του Παναγιώτη Χαρέλα
Σου κάνουν κάθε μήνα κρατήσεις που έχουν αποταμιευτικό χαρακτήρα, για να αποδώσουν στο παιδί σου όταν μεγαλώσει ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που σου έχει κρατηθεί, και αυτό πρέπει να το λέμε βοήθημα η όπως παλιά προικοδότηση για το παιδί !!!.

Τώρα αποκατάσταση με ρύθμιση η αλλιώς άμεση καταβολή των κρατήσεων μας πίσω.

 

Τέτοια βοήθεια και διαχείριση των χρημάτων να μας λείπει !