Χριστοφιλοπούλου: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος

Η πρόσφατη εμπειρία, με αποκορύφωμα τις φονικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιρού και την κατάρρευση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, έχει καταδείξει την ανάγκη πλήρους
αξιοποίησης και αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της πολιτικής προστασίας στη χώρα.

Είναι προφανές ότι η επιτέλεση των ίδιων καθηκόντων, με τους ίδιους κινδύνους, από προσωπικό διαφορετικών κατηγοριών, με ετερόκλιτα καθεστώτα, δεν συμβάλλει  στην ομογενοποίηση και την αποτελεσματικότητα του Σώματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται: η παρατεινόμενη εργασιακή αβεβαιότητα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, παρά το ότι διανύουν ήδη την δεύτερη κατά σειρά θητεία τους, η μη αποκατάσταση των Εποχικών Πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν προσφέρει υπηρεσίες και έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα εκ του νόμου προσόντα κατά τη διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων από το 2009 έως και το 2018, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκ των υστέρων απόκτησης του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.   

Επειδή παρίσταται ανάγκη αναβάθμισης του πυροσβεστικού σώματος και πλήρους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του, ερωτάστε:  

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω αδικίες σε βάρος των επιμέρους κατηγοριών προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος, και ιδίως:  
Πότε θα προβείτε στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση του εργασιακού καθεστώτος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης  μέχρι την συνταξιοδότησή τους;
Πότε θα προβείτε σε κάλυψη των κενών θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, με απορρόφηση όλων των Επιλαχόντων από τον πίνακα που παρατάθηκε μέχρι 31/12/2019;
Θα αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για την ένταξη των εποχικών πυροσβεστών του 2009 στον πίνακα Επιλαχόντων Επιτυχόντων, συμπεριλαμβομένων όσων έχουν αποκτήσει μεταγενέστερα τους προβλεπόμενους απολυτήριους τίτλους σπουδών;
Σε ποιες ρυθμίσεις θα προβείτε για τους υπηρετούντες Συμβασιούχους Πυροσβέστες που έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία στο Πυροσβεστικό Σώμα και σε θέματα   Πολιτικής Προστασίας;


Η ερωτώσα βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου
_