Γιώργος Πλαφούντζης: ΟΧΙ άλλο σε αυτό το θέατρο του παραλόγου

Τα τελευταία δύο χρόνια η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών βρίσκεται στη χειρότερή της περίοδο. Πολλές στατικές φυλάξεις, νέα σημεία εργασίας, περιπολίες, αυξημένη επιβατική
κίνηση , μέτρα τάξης στο εκθεσιακό κέντρο, αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα με όλα αυτά έχουμε και την δραματική μείωση του προσωπικού.
Το χειρότερο όμως είναι η καθημερινή διάθεση στο μεταγωγών δεκάδων αστυνομικών της υπηρεσίας μας. Αποτέλεσμα οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις να έχουν αυξηθεί (δέκα κατά μέσο όρο στον κάθε αστυνομικό).Εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου, έξι αστυνομικοί από το Τμήμα Αστυνόμευσης και επτά από το Τμήμα Ασφαλείας Αερολιμένα κάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να μεταβούν στο μεταγωγών και τα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελέσουν εκεί υπηρεσία. Τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε διάθεση με δεκαήμερη απόσπαση. 
Κάθε ημέρα όσο απουσιάζουν αυτοί οι συνάδελφοι κόβονται ανάλογες ημερήσιες αναπαύσεις και ταλαιπωρούνται όλο και περισσότεροι συνάδελφοι. Πρέπει να δοθεί τέλος σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. 
Ενίσχυση του μεταγωγών με μόνιμο προσωπικό , καθώς και του αερολιμένα πριν είναι πολύ αργά. Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου αστυνομικοί κατά την έξοδό τους από τις σχολές να επανδρώνουν τις ανωτέρω υπηρεσίες.


ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ 
Μέλος ΑΝ.Α.Σ.Α
_