Ανακοίνωση των Αξιωματικών Αττικής για τη διεκδίκηση δώρων και επιδομάτων

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Αξιωματικών Αττικής: Σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσής μας σχετικά με τη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος
θερινής αδείας, μετά από διαβούλευση με τους νομικούς μας συμβούλους επισημαίνουμε τα εξής:
- Η υπόθεση νομικά ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει καθόσον αναμένεται η έκδοση της απόφασης της ολομέλειας του Σ.τ.Ε. (όπου παραπέμφθηκε για την οριστική κρίση, μετά την απόφαση του ΣΤ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. που τις έκρινε αντισυνταγματικές) περί της συνταγματικότητας ή μη της περικοπής των δώρων και επιδομάτων, που έγινε με τον Ν. 4093/12.
- Πρόβλεψη επί της οριστικής κρίσης της ολομέλειας του Σ.τ.Ε. δεν είναι εφικτή καθώς οι απόψεις των νομικών διίστανται. Σαφώς όμως η απόφαση του ΣΤ’ τμήματος του Σ.τ.Ε., που έκρινε τις περικοπές αντισυνταγματικές, συμβάλλει στην εκτίμηση για πιθανή απόφαση και της ολομέλειας του Σ.τ.Ε., περί αντισυνταγματικότητας του Ν.4093/12.
- Μετά την κατάθεση των αιτήσεων διακοπής της παραγραφής του δικαιώματος καταβολής των αναδρομικών, στην οποία προβήκαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018), ενέχει ο κίνδυνος, σε περίπτωση που οι περικοπές κριθούν αντισυνταγματικές και δεν έχουμε καταθέσει και ατομικές αγωγές, να απωλέσουμε το δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης των δώρων και επιδομάτων (ετών 2017-2018 και δώρο Χριστουγέννων 2016)
-Βέβαια σε περίπτωση που το Σ.τ.Ε. κρίνει συνταγματικές τις περικοπές, οι τυχόν αγωγές που θα έχουμε καταθέσει καθίστανται ατελέσφορες.
Κατόπιν τούτων επαφίεται στη βούληση καθενός εξ υμών η κατάθεση ατομικής αγωγής.
Η Ένωσή μας (με τους νομικούς της συμβούλους) προς διευκόλυνση όσων συναδέλφων επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή είναι έτοιμη να συνδράμει στην κατάθεση αυτών με καταληκτική ημερομηνία την 28/02/2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Ένωσής μας,  Λ.Αλεξάνδρας αρ.173, Αθήνα – 4ος όροφος και στα τηλέφωνα 210-6460405 – 698 39 14 345 (Κος. Μαντζιώρος Ευάγγελος)..


ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ


Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ
_