Στη ΔΕΕ σπουδαστές της Πολεμικής Αεροπορίας

Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας επισκέφθηκαν την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019, (21) στελέχη - σπουδαστές του Σχολείου
Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους (Σ.Α.Π.Ε), της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι σπουδαστές του Σχολείου ενημερώθηκαν από το ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε θέματα που αφορούσαν:
Τη λειτουργία και τη χρησιμότητα του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Καλύκων – Βολίδων (EVOFIDER).
Την έννοια του ψηφιακού πειστηρίου, τη διάκριση ηλεκτρονικού εγκλήματος και μη, καθώς και τη διαδικασία της δημιουργίας ακριβούς αντιγράφου.
Την προσέγγιση σκηνής εγκλήματος και μεθοδολογία της έρευνας.
Τη μέθοδο ανάλυσης DNA επί δικανικών εφαρμογών.
Τον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων, εντύπων ασφαλείας, χαρτονομισμάτων, κερμάτων και λοιπών αξιών.
Ακολούθησε περιήγηση στα Τμήματα και στα εκσυγχρονισμένα Εργαστήρια της Διεύθυνσης.
Επισημαίνεται ότι, το Σχολείο Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους (Σ.Α.Π.Ε), έχει σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους, καθώς και στις ιδιαίτερες διαδικασίες όπως τα εργαλεία και η μεθοδολογία διερεύνησης των πάσης φύσεως ατυχημάτων.


_