Λιμενικοί στο καθήκον : Πλήρωμα Ν/Γ 511 εν μέσω κακοκαιρίας «Ωκεανίδα» VIDEO

Κακοκαιρία «Ωκεανίδα». Δύσκολη βάρδια σήμερα για τους συνάδελφους που υπηρετούν στα πλωτά σκάφη του Λ.Σ. και είναι  σε επιφυλακή 24/7. Καλή βάρδια και ο Άγιος Νικόλας μαζί σας. 
_