Ανέστης Κελεσίδης: Σκοπεύετε να... αποκαταστήσετε μια αδικία 30 χρόνων

Δημοσιεύουμε κείμενο τού Ανέστη Κελεσίδη, πρώην προέδρου τής Ένωσης Θεσσαλονίκης: -Σ αυτούς... χρωστάτε το συνδικαλισμό σας.
.-Τους περισσότερους απ
αυτούς δεν τους.... μνημονεύετε καν.
.-Κάποιους τους...αδικήσατε.
.-Σχεδόν όλους τους...ξεχάσατε.
.-Σκοπεύετε να... αποκαταστήσετε μια αδικία 30 χρόνων?
.-Εμείς...  δημιουργήσαμε την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
.-Εγώ πλήρωσα περισσότερο απ ... όλους σας,λόγω και του ρόλου και της ιδιότητάς μου ίσως.

.-Το 1-ο Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ  είναι αυτό
.-Αυτή είναι η... ι σ τ ο ρ ί α του συνδικαλισμού.

.-Ο κ.ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και η διοίκησή του θα επιμένουν ακόμη στο να με αγνοούν?
.-Και να μου αρνούνται την πρόσκλησή μου στο Συνέδριό τους?
.-Εγώ θα είμαι...εκεί.
.-Και κανείς δε θα με εμποδίσει να απευθύνω χαιρετισμό στους συναδέλφους μου.
.-Το....δ ι κ α ι ο ύ μ α ι.
.-Τα υπόλοιπα θα τα...βρούμε.

.


ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
Πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Πρώην Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

_