Οι κίνδυνοι στις πυρκαγιές φωτοβολταϊκών - Του Γιάννη Σταμούλη


Το Ινστιτούτο  Έρευνας για την Ασφάλεια των Πυροσβεστών UL (FSRI), στις ΗΠΑ, συνεργαζόμενο με το  Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών , προχώρησε σε μια συστηματική έρευνα για τη συμπεριφορά στη λειτουργία  των φωτοβολταϊκών (PV) συστημάτων και τη συμπεριφορά τους  στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

                                                                                                                  Του Γιάννη ΣταμούληΣτις ΗΠΑ η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυξάνεται με ρυθμό 30% ετησίως. Αυτή η διεύρυνση της χρήσης τους, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές τακτικές πυρόσβεσης, διαπιστώθηκε ότι αφήνουν τους Πυροσβέστες που καλούνται να επιχειρήσουν σε τέτοιες πυρκαγιές  ευάλωτους σε σοβαρούς κινδύνους.
Και ενώ οι ηλεκτρικοί και πυροσβεστικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι γνωστοί εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις και ανεπαρκή δεδομένα για να τα κατανοήσουν ή να επιτρέψουν στην πυροσβεστική υπηρεσία να αναπτύξει λύσεις και να ανταποκριθεί με ασφάλεια. 
Μέσω αυτής της έρευνας, το ινστιτούτο ανέπτυξε τα εμπειρικά δεδομένα που απαιτούνται για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων και παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη επιχειρησιακών πρακτικών για τη μείωση των τραυματισμών και των  θανάτων  των πυροσβεστών.
Ένα  πειραματικό συγκρότημα  φωτοβολταϊκών συστοιχιών κατασκευάστηκε σε εξωτερικούς χώρους στην πανεπιστημιούπολη του UL Northbrook, IL. 
Αυτό επέτρεψε στο ινστιτούτο  να αναπτύξει  τη γνώση του κινδύνου από την εφαρμογή νερού σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και  να κατανοηθούν οι  αποτελεσματικές  πρακτικές απενεργοποίησης της ενέργειας.


Επιπλέον, διεξήχθησαν πειράματα σχετικά με τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστοιχιών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Delaware County.
Αυτά τα πειράματα πυρκαγιάς σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα πραγματικό  συμβάν  πυρκαγιάς.. 
Επίσης  οι φωτοβολταϊκές μονάδες, μετά την κατάσβεση εξετάστηκαν για να προσδιοριστεί η ικανότητά τους να παράγουν ενέργεια, όπως και ανιχνεύτηκαν οι  δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των πυροσβεστών, ιδιαίτερα κατά τις εργασίες γενικής επισκευής.

Τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων παρέχουν επαρκείς γνώσεις για τους Πυροσβέστες, τόσο για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης όσο και για την εκπαίδευση σε τέτοια συμβάντα.

_