Πιο γρήγορα οι συντάξεις των αποστράτων

Διαβάστε την ανάρτηση τού Κώστα Πλατιά: Τελικά μετά από επισημάνσεις μας και συνεχόμενη όχληση στο ΠΔ 8/2019 δημοσιεύτηκε ο οργανισμός του ΕΦΚΑ, όπου στο άρθρο 19 παράγραφο
2γ προβλέπει τη δημιουργία του Τμήματος Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που αφορούν τον κλάδο μας θα απονέμονται πιο γρήγορα. Πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια από την οποία τα οφέλη είναι αυτονόητα.
_