Ο Θεόφιλος Παπαδάκης ενημερώνει για τα νυχτερινά

Δημοσιεύουμε ανάρτηση τού Θεόφιλου Παπαδάκη από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook: Επειδή πολλοί συνάδελφοι, καθημερινά πλέον, μου θέτουν ερωτήματα και απορίες
σχετικά με την καταβολή και τα ανώτατα όρια τόσο στο μηνιαίο, όσο και στο ετήσιο ανώτατο όριο (πλαφόν) της νυχτερινής απασχόλησης (νυχτερινά), σας ενημερώνω τα κάτωθι:
- Έπειτα από τις διατάξεις του νέου Μισθολογίου και ειδικότερα με το άρθρο 127 του ν. 4472/2017, επανακαθορίστηκε το ύψος του ποσού των 2,77 ευρώ ανά ώρα για το επίδομα νυχτερινής εργασίας, ενώ βέβαια βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσο των 2,93 ευρώ η ώρα, όπως ίσχυε έως τον Ιούλιο 2012, πριν τις αντισυνταγματικές περικοπές του ν. 4093/2012.
- Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η ώρα νυχτερινής εργασίας ανερχόταν στο ποσό 2,93 ευρώ έως Ιούλιο 2012, με ν. 4093/2012 μειώθηκε σε 2,60 ευρώ η ώρα, ενώ με ν. 4307/2014 (μισή απόφαση ΣτΕ) αυξήθηκε σε 2,77 ευρώ, όπου και με νέο Μισθολόγιο σε αυτό το ποσό παρέμεινε, παρόλες τις δύο αμετάκλητες και τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ. Αναμένουμε βέβαια την νέα δικαστική προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) στο ΣτΕ που η ΠΟΑΣΥ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φορα προσέφυγε, για ακύρωση και του νέου μισθολογίου.
- Έτσι, εκδοθηκε η νέα ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), η υπ' αριθμ. 8000/32/233-α' από 16/3/2018 (ΦΕΚ Β' - 13/4/2018) που καθορίζει τις περαιτέρω λεπτομέρειες και την οποία σας επισυνάπτω για να την μελετήσετε.
- Με αυτήν παρέμειναν τα ανώτατα πλαφόν στις ώρες νυχτερινής εργασίας, δηλαδή 48 ώρες ανά μήνα και 488 ώρες ανα έτος, για κάθε εργαζόμενο Αστυνομικό που εκτελεί ειδική νυχτερινή υπηρεσία μεταξύ των ωρών από 22:00 μμ έως 06:00 πμ. Ενώ, ως έτος για τα ανωτέρω πλαφόν ορίζεται το κάθε ημερολογιακό έτος, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
- Τίθενται επιπλέον τα όρια των 16 ωρών και 48 ωρών ανά μήνα, με βάση το είδος των υπηρεσιών που εκτελούνται ιδιαίτερα (16 ώρες για γραμματειακής ή γραφικής ή τεχνικής φύσης και 48 για λοιπές), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 394/2001.
- Οι ώρες νυχτερινής εργασίας σίγουρα δεν επαρκούν, δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται εξάλλου κάθε χρονιά, ιδιαίτερα στα τέλη της και βέβαια χρειάζεται να αυξηθεί το σύνολο των ωρών που καθορίζεται συνολικά για τον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και της ανάγκης για πάταξη της εγκληματικότητας με αύξηση της αστυνόμευσης ιδιαίτερα τη νύχτα.
- Η Ελληνική Αστυνομία πρέπει να λειτουργεί σωστά όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες το έτος για το αγαθό της ασφάλειας, οπότε τα Υπουργεία Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη απαιτείται να επιλύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν, με αύξηση του ανώτατου ορίου νυχτερινής εργασίας και του αντιτίμου βέβαια, ενώ δεν γίνεται δεκτή και είναι απαράδεκτο ,εν ετει 2019, η κάθε μορφής απλήρωτη εργασία, εκμετάλλευση και αδικία σε βάρος μας ως εργαζομένων Αστυνομικών.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΕΚΑ

_