Τα προβλήματα των Αστυνομικών Σάμου στον κ.Αρχηγό

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Σάμου: Την Τετάρτη 16/01/2019, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν. Σάμου, αποτελούμενη απότην πρόεδρο ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία και τον Γενικό Γραμματέα
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο, στα πλαίσια μετάβασης τους στην Αθήνα, λόγω διεξαγωγής του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ,επισκέφθηκε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ,πραγματοποιώνταςσειρά συναντήσεων με την φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία του αντιπροσώπου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Εμμανουήλ. Στην διάρκεια αυτών, τέθηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα εκκρεμή και τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα στον Νομό Σάμου, προκειμένου εξευρεθούν τρόποι επίλυσης αυτών, πάντα με γνώμονα την καλυτέρευση της υπηρεσιακής καθημερινότητας, των υπηρετούντων Αστυνομικών στην Δ.Α. Σάμου.


Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα συναντήσεις με τους:
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη,
παρουσία και του Διευθυντή του Επιτελικού γραφείου Αρχηγού,
Υποστράτηγου κ. ΒΟΛΥΡΑΚΗ Στυλιανού
Επιτελάρχη Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα
Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής υποστήριξης & Πληροφορικής Α.Ε.Α,
Υποστράτηγο κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη

Τα υπό συζήτηση θέματα ήταν τα εξής:
Οι δύο διεξαχθείσες μεταγωγές με πλοία του πολεμικού ναυτικού το έτος 2014, όπου οι συμμετέχοντες αστυνομικοί όχι μόνο δεν αποζημιώθηκαν για την εκτός της έδρας τους μετακίνηση, αλλά τους παρακρατήθηκαν από πρόσφατη μισθοδοσία τους και χρήματα που αντιστοιχούν στα εισιτήρια της επιστροφής τους, προς αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Δ.Α. Σάμου. Για την αδιαμφισβήτητη αυτή αδικία σε βάρος των συναδέλφων μας, υπήρξε δέσμευση για αποκατάσταση της με σχετική επικείμενη τροπολογία νόμου.
Η ενίσχυση του προσωπικού της Δ.Α. Σάμου κατά τις επικείμενες μεταθέσεις, προς κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, οι οποίες όπως τονίστηκε αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου των οργανικών θέσεων.
Το σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης «Περσέας», αναφορικά με τις επιπτώσειςστο προσωπικό και τις Υπηρεσίες από την επιβολή απαρέγκλιτης και ανελαστικής εφαρμογής του, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Σάμου και του Μεταναστευτικού προβλήματος.
Οι μεταγωγές κρατουμένων με πλοίο, τα υφιστάμενα προβλήματα κατά την διεξαγωγή αυτών, και υφιστάμενες ανακρίβειες στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπουν αυτές. Η Ε.Α.Υ.Ν. Σάμου προχώρησε σε υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων, προς  επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων, όπως άλλωστε και προσφάτως είχε πράξει με σχετικό έγγραφό της προς το Αρχηγείο. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν, ενώ τελεί υπό έκδοση η νέα κανονιστική διαταγή μεταγωγών κρατουμένων.
Το μεταναστευτικόπρόβλημα και οι απορρέουσες συνέπειες αυτού, τόσο υπηρεσιακά όσο και κοινωνικά.
      Από το σύνολο των ανωτέρω συναντήσεων, η Ένωση μας εκτιμά και αναγνωρίζει το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συνομιλητές μας για όσα τους θέσαμε υπόψη, αλλά και την διάθεση τους να επιλύσουν ή να εξετάσουν αυτά, στο μέτρο του εφικτού. Από την πλευρά μας δεν επαναπαυόμαστε και θα παρακολουθούμε με επιμονή και υπομονή,προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, μέχρι την επίλυση των υπηρεσιακών προβλημάτων του Νομού μας.-


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
-Η-
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία

  -Ο-
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                      ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος


_