Η φετινή κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού


Διαβάστε τις κάρτες που δημοσιεύει το firemastersface.blogspot.com

 


_