Εθελοντική αιμοδοσίων των Αστυνομικών Ροδόπης

Ανακοίνωση των Αστυνομικών Ροδόπης: Το Δ.Σ. της Ένωσής μας προγραμμάτισε εθελοντική αιμοδοσία από 21 / 01 / 2019 έως 25 / 01/ 2019 ώρες 08:30΄ έως 13:30΄ και 18:00΄ έως 19:30΄. Η
αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Σταθμό Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομοτηνής.

      Από την μέχρι σήμερα λειτουργία της Τράπεζας Αίματος έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες των μελών και των οικογενειών μας.

            Συνάδελφοι, σας καλούμε για όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, προκειμένου η Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας να μπορεί καλύπτει όλες τις ανάγκες μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ_