Για την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β

 
Από το facebook του Νίκου ΚαραδήμαΑπο το δικηγορικό γραφειο Σκαμπαρδωνη.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους, με υγεία και ευτυχία!
Πολλά ερωτήματα μας έχουν τεθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υπ’ αριθμόν Α2825/31.12.2018 Απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, που αφορά την υπόθεση της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β’ (αρ. 7 παρ. 7 Ν. 3686/2008) και διά της οποίας απερρίφθη, κατά τη διαδικασία της Πρότυπης (Πιλοτικής) Δίκης του αρ. 1 του Ν. 3900/2010, η Αίτηση Ακύρωσης (Τ.Σ. κλπ 50) και η Παρέμβαση επί αυτής (Κ.Ε. κλπ 2) που είχαν κατατεθεί από συνάδελφο Δικηγόρο Μυτιλήνης και εκδικάσθηκαν την 3/11/2017. Η εν λόγω Απόφαση του ΣτΕ δεν είναι ακόμα καθαρογραφημένη, οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμα το σκεπτικό της, παρά μόνο το απορριπτικό αποτέλεσμά της, ούτε γνωρίζουμε εάν η ως άνω Αίτηση απερρίφθη για ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους. Όπως γίνεται αντιληπτό, με τα ως άνω δικόγραφα και την ως άνω δικαστική απόφαση ουδεμία σχέση έχει το Δικηγορικό μας Γραφείο.

Κατά την ίδια δικάσιμο της 3/11/2017, ενώπιον της ίδιας Επταμελούς Σύνθεσης του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, δικάσθηκε (παράλληλα και εντελώς ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα δικόγραφα) και η κατατεθείσα από το Δικηγορικό μας Γραφείο υπ’ αρ. ΕΦ23/8-2-2012 Έφεση (Τ.Κ. κλπ 21), η οποία αφορά το ίδιο ζήτημα της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β’ (αρ. 7 παρ. 7 Ν. 3686/2008) και επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση. Την απόφαση αυτή αναμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον, διότι με αυτήν θα κριθεί πλέον άπαξ διά παντός σε επίπεδο ΣτΕ το ζήτημα αυτό που έχει ταλανίσει τα τελευταία 9 τουλάχιστον χρόνια τους Ανθυπαστυνόμους και την ΕΛ.ΑΣ. εν γένει.

_