Πυρασφαλή Σχολεία

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα, εξελίσσεται με τη συμμετοχή της FEU,  της Ομοσπονδίας Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρώπης, με τον τίτλο FIRESAFE SCHOOL.


      Των Γιάννη Σταμούλη και Τάσου Παππά

To  πρόγραμμα  υποστηρίζεται κυρίως από 9 οργανισμούς εκπαίδευσης-πυρόσβεσης-διάσωσης από 7 χώρες της Ε.Ε., ενώ συνεργάζονται 23 σχολεία και από τις  7 αυτές χώρες. αξιωματικοί των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των χωρών αυτών, ο Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Δασκάλων στην Ευρώπη  (με έδρα τις Βρυξέλλες), το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ιρλανδίας. Η χρηματοδότηση του προγράμματος  γίνεται από το Erasmus +.
                                     
Στόχοι προγράμματος είναι να   αναπτυχθεί ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πυρασφάλεια για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Το πρόγραμμα αυτό θα βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας με χρήση καινοτόμων πρακτικών ψηφιακής μάθησης.
Στην τελική του μορφή το πρόγραμμα θα είναι ένας συνδυασμός   εκπαίδευσης στην τάξη και ηλεκτρονικής κατάρτισης και θα διατίθεται σε 8 γλώσσες.

Για το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, ερωτηματολόγια και στα 23 σχολεία των 7 χωρών, (Χώρα τω Βάσκων, Ισπανία,Βέλγιο, Δανία,Φιλανδία,Γερμανία, Ιρλανδία, Λιθουανία).
Χαρακτηριστικό είναι τα κοινά ερωτήματα  που τέθηκαν  σε 1801 μαθητές και 550  δασκάλους και η διαφορά των απαντήσεων στα δύο κοινά:
Στο πρώτο ερώτημα:
Εάν η  πλησιέστερη όδευση διαφυγής είναι γεμάτη καπνό, αλλά δεν υπάρχει ορατή φωτιά θα τη χρησιμοποιήσετε; 

Οι απαντήσεις των μαθητών είναι:


Ενώ οι απαντήσεις των δασκάλων είναι


Στο δεύτερο ερώτημα:
Σε περίπτωση εκκένωσης, θα πάρετε τα προσωπικά σας αντικείμενα μαζί σας (τσάντα, παλτό - αν κάνει κρύο έξω;)

Οι απαντήσεις των μαθητών είναι:
Ενώ οι απαντήσεις των δασκάλων είναι


Σε άλλο ερώτημα που τέθηκε στους 23 εκπροσώπους των εθνικών αντιπροσώπων της FEU, το 81,8 %  απάντησε ότι θα ήθελε να χρησιμοποιούνται οι on line εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις για τα μαθήματα πυρασφάλειας.

Από τα πρώτα γενικά συμπεράσματα των ερωτηματολογίων, προκύπτει ότι:

  •  Η πλειοψηφία των μαθητών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη δεν λαμβάνουν εκπαίδευση πυρασφάλειας
  • Η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται από ένα συνδυασμό δασκάλων και προσωπικού της πυροσβεστικής
  •  Θα πρέπει να  γίνει ευρύτερη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και πρακτικών επιδείξεων για την παροχή μιας τέτοιας εκπαίδευσης
  • Οι προτιμώμενες ηλικίες για τέτοιου είδους κατάρτιση είναι για μαθητές ηλικίας 13-15 ετών

stamoylis.blogspot.com
_