Όλα τα γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών της Θεσσαλίας σε μία γιορτή

Την Παρασκευή 25/01/2019 και ώρα 14:00 στην Λάρισα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Λάρισας και των Γραφείων
Εγκληματολογικών Ερευνών Μαγνησίας-Καρδίτσας-Τρικάλων, που σκοπό είχε την σύσφιξη σχέσεων αλλά και συνεργασίας με ανταλλαγή απόψεων και τεχνικών, που κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση του εγκλήματος με επιστημονικές μεθόδους που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση.

  Μετά το πέρας ακολούθησε γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής, όπου κόπηκε η παραδοσιακή Βασιλόπιτα από τον Τμηματάρχη Α/Β΄ Καλαμπούκα Αχιλλέα, όπου δόθηκαν ευχές για περισσότερες εξιχνιάσεις υποθέσεων αλλά και για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Τυχερός ήταν ο Προϊστάμενος του Εγκληματολογικού Γραφείου Μαγνησίας κ. Καραγιώργος Δημήτριος.


_