Δυσκολία στην κίνηση: Μήπως έχω οστεοαρθρίτιδα;


Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος  αποτελεί μια εκφυλιστικού τύπου πάθηση, κατά την οποία η προοδευτική φθορά του χόνδρου και των υπολοίπων ενδαρθρικών στοιχείων οδηγεί στη βαθμιαία καταστροφή της άρθρωσης.

Πρόκειται για ένα συχνό πρόβλημα, που αφορά ένα μεγάλο αριθμό, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, ασθενών. Τα κύρια σημεία της  κλινικής εικόνας της πάθησης, είναι ο πόνος, η διόγκωση, ο τριγμός, η δυσκαμψία και η παραμόρφωση του γόνατος.

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν σε προοδευτική μείωση της κινητικότητας της άρθρωσης, σε επιδεινούμενη δυσχέρεια βάδισης και  τελικά σε απώλεια της ποιότητας ζωής, με σαφή συναισθηματική επιβάρυνση. Η θεραπεία εκλογής της  οστεοαρθρίτιδας του γόνατος είναι η ολική αρθροπλαστική.

Πρόκειται για επέμβαση αντικατάστασης των φθαρμένων τμημάτων της άρθρωσης, με προθέσεις αποτελούμενες από κράματα μετάλλων και πολυαιθυλένιο. Η πρόοδος των αναισθησιολογικών μεθόδων δημιούργησε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και ελαχιστοποίησε το μετεγχειρητικό πόνο.

Η εμπειρία στην εκτέλεση της επέμβασης και η βελτίωση των προθέσεων κατέστησαν την ολική αρθροπλαστική του γόνατος -εδώ και πολλά χρόνια- μία επέμβαση  καλής πρόγνωσης, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Παρ’ όλα αυτά, αστάθμητοι παράγοντες που αφορούν είτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς, είτε τις, κατά προσέγγιση, επιλογές του χειρουργού με τα συμβατικά εργαλεία, οδηγούν πολλές φορές σε πτωχά αποτελέσματα (έως και 37% των ασθενών με ΟΑΓ ανεξαρτήτου τύπου προθέσεων με χρήση συμβατικών εργαλείων, δεν είναι ευχαριστημένοι  από το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα).

Τεχνολογικό επίτευγμα για την αντιμετώπιση αυτών των δυσλειτουργιών αποτελεί η χρήση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ψηφιακής Πλοήγησης

Πρόκειται για ένα ψηφιακό σύστημα (πλοηγό), το οποίο καταγράφει τις ανατομικές ιδιαιτερότητες της άρθρωσης του κάθε ασθενούς και καθοδηγεί το χειρουργό στο να εκτελέσει την επέμβαση με απόλυτη ακρίβεια και με άριστο αποτέλεσμα.

Με αυτόν τον τρόπο ο χειρουργός μέσω της υποστηρικτικής ψηφιακής υποβοήθησης του συστήματος, μπορεί -με δική του πάντα επιβεβαίωση ή μεταβολή των δεδομένων- να καθορίζει τα ανατομικά στοιχεία επάνω στα οποία με πολύ μεγάλη ακρίβεια πραγματοποιεί τις οστεοτομίες, αλλά και επεμβαίνει στην εξισορρόπηση των μαλακών μορίων της άρθρωσης με μικρομετρική ψηφιακή ακρίβεια.

Πρόκειται για την πλέον εξελιγμένη μέθοδο εκτέλεσης της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, η οποία παντρεύει με τον καλύτερο τρόπο την ικανότητα και εμπειρία του χειρουργού, με την ψηφιακή τεχνολογία.


Αναδημοσίευση του άρθρου του Στέφανου Αναστασόπουλου, Ορθοπαιδικού/Χειρούργου, Γενικού Αρχίατρου 401 ΓΣΝΑ και έως σήμερα Διευθυντή Ορθοπαιδικής κλινικής στην Ευρωκλινική Αθηνών από την ιστοσελίδα kontasou.com
_